GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIỤC TƯỢNG

Địa chỉ: Tân Điền - Giục Tượng - Châu Thành - Kiên Giang

Email: thcsgiuctuong@gmail.com

ĐT:  02973.801.425

1. Đặc điểm tình hình Trường THCS Giục Tượng

Trường THCS Giục Tượng được thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1996 theo Quyết định số 420/TC-QĐ của Sở GD&ĐT Kiên Giang, trên cơ sở tách từ Trường PTCS Giục Tượng.

Trường nằm trên ấp Tân Điền xã Giục Tượng , là một xã nông nghiệp cách trung tâm Huyện Châu Thành 12 km. Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên là 4.132 ha; dân số có 15,820 người , trong đó dân tộc Khmer chiếm tỉ lệ 29,49% dân số, dân tộc Hoa chiếm 0,87% dân số, còn lại là dân tộc kinh . Xã Giục Tượng có 8 ấp, cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống, điện lưới được đầu tư nâng cấp nên việc đi lại đến trường của học sinh củng giảm bớt khó khăn.

Diện tích khuôn viên trường: 9.855m2 Trường được xây dựng riêng biệt có tường rào xung quanh, có cổng và biển tên Trường. Số phòng học : 11x64m2  có đủ phòng học, phòng bộ môn, phòng làm việc của các bộ phận.

 

2. Vấn đề chất lượng đội ngũ giáo viên tại Trường THCS Giục Tượng:

      Trường THCS Giục Tượng có tổng số CBGV – CNV là 51, trong đó : Giáo viên trực tiếp giảng dạy là 41, đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Ban giám hiệu : 3 ( 3 Đại học)

      Về số lớp: Toàn trường có 20 lớp, chia ra: Khối 6 có 6 lớp,Khối 7 có 6 lớp,Khối 8 có 4 lớp, Khối 9 có 4 lớp

     Về học sinh tổng số học sinh toàn trường là 651 học sinh, bình quân số học sinh trên lớp là 33 em/ lớp.

      Tổ chuyên môn: Trường thành lập 6 tổ chuyên môn phù hợp với quy mô và đặc điểm của nhà trường.

      Nhà trường khuyến khích và tạo điều kiện để các giáo viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: hiện tại truờng đã có 45/51 giáo viên hoàn thành học  các lớp Đại học. Trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển, nhà trường đã tạo điều kiện để Cán bộ giáo viên được học vi tính, ngoại ngữ. Cụ thể: Về tin học: 46/51 Cán bộ giáo viên có trình độ A, Về ngoại ngữ: 46/51 trình độ B, Nhờ các biện pháp nêu trên, trong những năm qua đội ngũ giáo viên đã có nhiều chuyển biến tốt về nhận thức, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần xây dựng tập thể.

      Về trình độ chính trị: Đã có 03 cán bộ quản lý hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị.

       Về trình độ văn hoá: 100% giáo viên có trình độ văn hoá 12/12

      Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Giáo viên đạt trình độ chuẩn:50/50, tỷ lệ 100%; trong đó trên chuẩn là 45/51, trong đó Cao đẳng sư phạm là 05, 01 bảo vệ chưa qua đào tạo.

       Đội ngũ giáo viên đã có nhiều chuyển biến tốt trong công tác dạy và học phong trào dạy giỏi qua các hội thi rất sôi nổi; 100% giáo viên tham gia hội giảng trường, mạnh dạn đăng ký phấn đấu giáo viên giỏi các cấp.

3. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức:

3.1 Điểm mạnh:

                  Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo PGD&ĐT, sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong việc trang bị CSVC phục vụ cho việc dạy và học.

                 Năm học 2017- 2018 trường quản lý 02 điểm ( Điểm chính: Ấp Tân Điền, điểm lẻ: Ấp Tân Phước).

                Đội ngũ CBGV- NV khá đầy đủ ở các môn học, đa số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

             Trình độ chuyên môn của giáo viên ngày càng được nâng lên tạo điều kiện thuận lợi trong việc phân công nhân sự và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.    BGH, tập thể CBGV- NV đoàn kết, giúp đỡ nhau có tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ quản lý đều đã qua đào tạo về công tác quản lý, có nhiều cố gắng trong công việc. Việc quản lý các hoạt động giáo dục ngày càng có hiệu quả hơn.

3.2 Điểm yếu:

         Trường có 02 điểm cách nhau nên gặp khó khăn trong việc quản lý công tác dạy và học của Giáo viên và học sinh, nhất là trong việc di chuyển các ĐDDH đến các điểm lẻ.  Tình hình huy động học sinh đầu năm gặp nhiều khó khăn nên chưa huy động hết số học sinh trong độ tuổi ra lớp theo kế hoạch.

            Số học sinh giảm trong năm học khá cao do nhiều nguyên nhân mặc dù GVCN  nhiều lần đến nhà vận động nhưng vẫn không chịu ra lớp.

          3.3 Cơ hội:

             Được sự quan tâm  của lãnh đạo Sở-Phòng GD&ĐT Châu Thành và chính quyền địa phương. Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được xã hội đồng tình ủng hộ và đạt được những kết quả đáng kể.

3.4 Thách thức:

               Một số phụ huynh có nghề nghiệp tự do, trình độ dân trí chưa cao nên cũng ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong công tác vận động học sinh bỏ học ra lớp. Kinh phí để thực hiện trường xanh, sạch, đẹp còn gặp nhiều hạn chế, công tác vận động còn gặp nhiều khó khăn nhất là ở điểm Tân Phước.